เงื่อนไขการรับประกันความพอใจ

1. สำหรับอาการวัยทอง เช่น นอนไม่หลับ ช่องคลอดแห้ง ในผู้หญิง 80–90 % จะเห็นผลภายใน 1-2 เดือน หรือ 1-2 กล่อง อีก 10-20 % จะเห็นผลในช่วงไม่เกิน 3 เดือน หรือ 3 กล่อง ดังนั้นเงื่อนไขการรับประกันจะเคลมได้ เมื่อรับประทานดีโตเฟนต่อเนื่องครบ 3 กล่อง ภายใน 3-4 เดือน แล้วไม่เห็นผล ทางเรายินดีคืนเงิน ยกเว้น อาการ ฝ้า-กระ เนื่องจากคลอลาเจนใต้ผิว บางคนฟื้นฟูไม่ดี ฝ้า-กระอาจไม่ดีขึ้น

2. หากซื้อครั้งแรกมีการเคลมสินค้า การสั่งครั้งที่ 2 ถือว่าการสั่งครั้งแรกพึงพอใจ จะต้องชำระยอดเคลมสินค้าในการสั่งซื้อครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งครั้งที่ 2 ได้

3. รับประกันความพอใจเฉพาะผู้สั่งครั้งแรกหรือ 3-6 กล่องแรกเท่านั้น

4. หากไม่พอใจ สามารถคืนเงินเต็มจำนวนเฉพาะค่าสินค้า (ค่าพัสดุและบริการจัดส่งไม่สามารถคืนได้)

5. สำหรับผู้ที่ฉีดยาคุมกำเนิด,กินยาคุมฉุกเฉินบ่อย ๆ หรือกินยานอนหลับ เงื่อนไขการรับประกันจะเคลมได้เมื่อรับประทานดีโตเฟนต่อเนื่อง ครบ 6 กล่อง ภายใน 6-8 เดือน แล้วไม่เห็นผล ทางเรายินดีคืนเงิน