บริษัท ดีโตเจน กรุ๊ป จำกัด
888/131 ม.5 ต.บ้านเป็ด อ.เมืิองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-345-8629
LINE ID : @ok123
สั่งซื้อชำระผ่านบัตรเครดิต - ดีโตเจน

** หลังจากส่งรายการสั่งซื้อ ภายใน 1 ชั่วโมง ของวันทำการ ทีมงานจะออกใบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ท่านสามารถชำระเงินผ่านช่องทางนี้