ยินดีด้วย ท่านได้รับสิทธิสะสมแต้มหรือสิทธิประโยชน์แล้ว

(บันทึกแต้มสะสมอัตโนมัติ)


เลื่อนอ่านคำแนะนำการรับประทาน
สำคัญมากๆ ควรอ่านวิธีการรับประทานบลูทาเจน


วิธีรับประทาน

วันละ 1 เม็ดก่อนนอน (รับประทานทันที ตอนก่อนจะนอน)

การรับประทานบลูทาเจนต่อเนื่อง

บลูทาเจนไม่มีผลสะสมในร่างกาย สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ 3-6 เดือน และมีระยะพักอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก็สามารถกลับมารับประทานบลูทาเจนต่อเนื่องได้เรื่อย ๆ
เป็นการบำรุงและชะลอความเสื่อมของร่างกาย และพักรับประทานช่วงมีประจำเดือน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับประทานบลูทาเจนมาก่อน

 1. อาจมีอาการเมื่อยบ้างเล็กน้อย เนื่องจากกล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นมากขึ้น

 2. อาจมีอาการร้อนในได้ในบางราย เนื่องจากร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น

 3. อาจมีอาการท้องอืดได้ เนื่องจากบลูทาเจนมีไฟเบอร์สูง แนะนำรับประทานบลูทาเจน
ก่อนนอนโดยห่างจากมื้ออาหารสุดท้ายอย่างน้อย 4 ชั่วโมง อาการท้องอืดก็จะไม่เกิดขึ้น

อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในบางคนเท่านั้น ไม่รุนแรงและไม่อันตรายใดๆ เป็นอาการชั่วคราวของช่วงแรกในการรับประทานบลูทาเจนเท่านั้น สำหรับผู้ที่อายุไม่สูงนัก มักจะไม่มีอาการใดๆ

วิธีการเก็บรักษา

สำหรับผู้ที่ซื้อจำนวนหลายกล่อง กล่องที่ยังไม่ได้รับประทาน สามารถนำเฉพาะแผงบลูทาเจนเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นได้ซึ่งจะช่วยรักษาตัวยาให้มีความสดใหม่ได้สูงสุด แต่แผงที่รับประทานอยู่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติได้เลย ไม่จำเป็นต้องแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น


คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับการรับประทานบลูทาเจน


**กรณี ต้องการรับประทานบลูทาเจนเวลาอื่น สามารถรับประทานได้ แต่อาจมีโอกาสทำให้ท้องอืดได้ในบางรายแต่ไม่ทุกราย

***หากรับประทานบลูทาเจน เกิน 4-5 วัน แล้วคิดว่าเห็นผลช้า สามารถปรับขนาดการรับประทานเพิ่มขึ้นได้ มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน แต่ไม่ควรเกิน 3 เม็ดต่อวัน

***โรคไต(ระยะที่มีการฟอกไต) และมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษา ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานบลูทาเจน

***ผู้ที่มีปัญหาค่าตับเกินมาตรฐาน ให้รอหรือพักยาทุกชนิดไปก่อน จนกว่าค่าตับอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงจะสามารถเริ่มรับประทานบลูทาเจนได้

**สามารถรับประทานบลูทาเจนร่วมกับอาหารเสริมได้ทุกชนิด

***บลูทาเจนผลิตจากพืชธรรมชาติ100% ไม่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ หรือกรดไหลย้อน สามารถรับประทานบลูทาเจนได้ ไม่มีผลกระทบต่อโรค