ปัญหานอนไม่หลับทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า

ปัญหานอนไม่หลับทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า

สาเหตุที่คนเรานอนไม่หลับเมื่ออายุมากขึ้นนั้น สาเหตุมาจากสารการนอนในร่างกายที่ชื่อ Melatonin มันลดลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น แม้เราจะปรับพฤติกรรมอย่างไรก็ตาม มักจะไม่ค่อยได้ผล จำเป็นต้องฟื้นฟูสารการนอนที่ชื่อ Melatonin ก่อนจึงจะกลับมานอนได้ สารสกัดแก้ปัญหานอนไม่หลับ สารสกัด Isoflavonoid ที่เป็นสูตรการสกัดโดยเฉพาะของ DTOFEN หนึ่งเดียวในไทยที่มีคุณภาพสูง อ้างอิงงานวิจัยของ Cui และคณะ จากวารสาร Nutrition journal ปี2015 ว่าช่วยให้ร่างกายกลับมาสร้างสารการนอนที่ชื่อ Melatonin ทำให้นอนหลับลึก หลับสบาย เหมือนตอนเป็นเด็กอีกครั้ง ปัญหานอนไม่หลับ

youtubeนอนไม่หลับ

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล* *ผลลัพธ์อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล* *ผลลัพธ์อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล* *ผลลัพธ์อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*